Från och med den 1 november 2017 är premien för Omställningsstöd momsbelagd hos Fora. Omställningsstöd ingår i försäkringsavtalet för företag som är bundna av kollektivavtal. Premien för 2017 är oförändrad men från den 1 november är premien momsbelagd hos Fora. Förändringen syns inte på fakturan i november, därför har alla berörda kunder fått ett kompletterande brev med information från FORA om vad som gäller vid avdrag av moms för Omställningsstöd. Eftersom momsen alltså inte finns specificerad på fakturan i november kommer den inte att läggas in i COINS. Momsen kommer enligt information från FORA att specificeras på nästkommande faktura vilket då även kommer att läggas in i COINS. Vid frågor kontakta kund@fgirot.se  ]]>