FörsäkringsGirots styrelse har utsett Ulrika Bragg till ny verkställande direktör för FörsäkringsGirot. Ulrika tillträder den 1 maj 2020 och ersätter Per Erik Gullnäs som det senaste året har varit tillförordnad VD. Läs hela pressmeddelandet här