Justerad bevakning av retroaktiva löneändringar För att möta kraven på hur Collectum m fl lagrar löner i sina system, har vi sedan juni 2010 gjort en förändring i COINS, så att systemet nu jämför ny PGL mot senast anmälda lön per händelsedatum istället för som tidigare anmälda lön för en viss period. Detta gäller löneändring av Pensionsgrundande lön (PGL) för t ex ITP2 via Collectum. Det gäller ej kontant utbetald bruttolön (KUB) som rapporteras för t ex ITP1.

Lönehistorik

Var noga med att kontrollera löneändringsdatumet. I lönehistoriken på den anställde förtydligar COINS denna hantering av retroaktiva löner genom att redovisa ett ”Till-datum” på alla anmälda löner. Vid retroaktiva löner innebär det att löneändringar som tidigare har skickats eventuellt måste skickas om. COINS kontrollerar i Förändringsrapporteringen senast gällande lön per händelsedatum mot aktuell framräknad PGL. Om den senaste gällande lönen (händelsedatum) inte har uppdaterats till Collectum med ny lön, kommer COINS att föreslå en ny löneändring till dess att framräknad PGL är den senast rapporterade lönen (händelsedatum).]]>