Omegapoint väljer FörsäkringsGirot som ny samarbetspartner

Omegapoint fortsätter växa och för att framtidssäkra företagets pensionsutfästelser väljer man FörsäkringsGirot som ny samarbetspartner för att trygga att de anställdas tjänstepensioner och försäkringar blir rätt.

Omegapoint är ett av marknadens ledande konsultbolag inom cybersäkerhet och säker digitalisering. Idag har företaget cirka 400 anställda i Sverige. Nu ökar tillväxten och det ställer högre krav på företagets hantering av de anställdas pensioner och försäkringar. Därför väljer de en långsiktig lösning för administrationen av de anställdas tjänstepensioner.

”Det är hård konkurrens om personal, och vi är övertygade om att hantering av tjänstepensioner väger tungt. Det ger oss helt klart en fördel att sköta detta på bästa sätt så att vi fortsatt kan vara en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. I vår upphandling av ny samarbetspartner inom pension- och försäkringsadministration ställde vi krav på att administrationen skall vara enkel, trygg och automatiserad. Därför landade valet på FörsäkringsGirot” berättar Nicklas Lindberg, Head of HR på Omegapoint.

FörsäkringsGirot är en oberoende administratör som utgår från arbetsgivarens behov av trygg och effektiv hantering av de anställdas pensioner och försäkringar.

“Vi är väldigt glada över att Omegapoint väljer oss som samarbetspartner. De är ett spännande företag på många sätt. Deras vision att bidra till en digital värld där alla vågar stämmer väl överens med vår framtidsbild. Att växa genom att köpa upp bolag ställer stora krav på dig som arbetsgivare. Det blir svårt att få en överblick och hålla koll på de anställdas olika pensionslösningar. Det är något vi hjälpt Sveriges arbetsgivare med i över 26 år och Omegapoint kan vara trygga med att ha oss som sin partner framöver, säger Ulrika Bragg, VD på FörsäkringsGirot.

Att det blir fel hos företag beror på komplexiteten i tjänstepensioner med olika avtal och individuella villkor. Samtidigt har tjänstepensioner blivit en allt viktigare del av svenskarnas pensioner och är ofta en del av löneförhandlingarna. Omegapoint är i implementeringsfasen och från den 1 september är de i gång med tjänsten och detta viktiga långsiktiga arbete.

För ytterligare information

Om Omegapoint
Omegapoint utvecklar framtiden. Vi är ett av marknadens ledande konsultbolag inom cybersäkerhet och säker digitalisering. Vi växer och är idag 400 konsulter i Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå och Uppsala.

Omegapoint bildades 2001 och är till 33% medarbetarägt. Vi som arbetar här delar en passion för utveckling i allmänhet och säkerhet i synnerhet. Vår kultur kännetecknas av en vilja att alltid bli bättre och vi sticker ut med vårt stora fokus på kompetensutveckling.
Kontakt:  Nicklas Lindberg, Head of HR på Omegapiont nicklas.lindberg@omegapoint.se

Om FörsäkringsGirot
FörsäkringsGirot erbjuder marknadsledande lösningar för pensions- och försäkringsadministration. Vår uppgift är att säkerställa våra kunders åtaganden till sina anställda genom att vara en oberoende aktör på marknaden. FörsäkringsGirot har över 26 års erfarenhet och vi är stolta över att ha fler än 800 nöjda kunder med 250 000 medarbetare. För mer information besök www.fgirot.se
Kontakt: Vendela Dellner, vendela.dellner@fgirot.se, 072-299 7286