FörsäkringsGirot rekryterar Per Hjalmarö som ny Chef för Marknad- och Affärsutveckling

Per Hjalmarö  - Chef för Marknad- och Affärsutveckling

Ulrika Bragg Vd Försäkringsgirot

Med ett helhetsansvar för FörsäkringsGirots erbjudande, affärsutveckling och varumärke blir Per Hjalmarö ny Chef för Marknad- och Affärsutveckling och kommer ingå i företagets ledningsgrupp. Tillsammans med medarbetare, kunder och samarbetspartners kommer Per sätta siktet på lönsam tillväxt och att FörsäkringsGirot utvecklas på ett innovativt och framtidssäkrat sätt.  

För att fortsatt kunna erbjuda tjänstepensionsadministration i framkant har FörsäkringsGirot en långsiktig strategi för tillväxt. Genom en bolagstransformation anpassas organisation och erbjudande till framtida kundbehov. Det pågår utveckling av ett nytt och modernt IT-stöd och nya gränssnitt och tjänster blir möjliggörare för innovation. Per Hjalmarö blir en nyckelspelare för att ytterligare stärka FörsäkringsGirots position som marknadsledande inom tjänstepensionsadministration.

Per har en gedigen erfarenhet från branschen och har arbetat med marknadsföring, affärsutveckling och försäljning de senaste 20 åren. Han kommer närmast från huvudkonkurrenten Idur där Per varit VD de senaste 4 åren. Dessförinnan har Per haft olika roller inom företag som till exempel CGI, Söderberg & Partners och Hogia.

”Det är en spännande resa bolaget har framför sig. Nytt IT-stöd, en bolagstransformation som kommer att skapa förutsättningar för att erbjuda nya och bättre tjänster till Sveriges arbetsgivare. Jag ser fram emot att tillsammans med kollegor och samarbetspartners göra en positiv skillnad för Sveriges arbetsgivare och deras medarbetare och bidra med allt jag kan för att FörsäkringsGirot ska nå sina mål”, säger Per Hjalmarö som tillträder sin nya roll den 19 april 2022.

”Jag är väldigt glad att Per Hjalmarö ansluter sig till oss på FörsäkringsGirot. Per är väl insatt i marknadens behov, har väldigt god förståelse för försäkringsbranschen, lönesystemsleverantörernas vardag och har en gedigen erfarenhet av affärsutveckling, försäljning och marknadskommunikation. Han är en erfaren och omtyckt ledare och kommer bli ett starkt tillskott till vår ledningsgrupp och till Marknad- och Affärsutvecklingsteamet.”, säger Ulrika Bragg VD på FörsäkringsGirot.

För ytterligare information kontakta

Ulrika Bragg, VD på FörsäkringsGirot
070-588 21 82 ulrika.bragg@fgirot.se

Om oss

FörsäkringsGirot erbjuder marknadsledande lösningar för pensions- och försäkringsadministration. Vår uppgift är att säkerställa våra kunders åtaganden till sina anställda genom att vara en oberoende aktör på marknaden. Vi administrerar våra kunders tjänstepensionsflöden som ett digitalt nav mellan våra kunder och deras försäkringsleverantörer. För oss är det viktigt att arbeta för en gemensam standard, full transparens och ett digitaliserat informationsflöde.

FörsäkringsGirot har 27 års erfarenhet och vi är stolta över att ha fler än 800 nöjda kunder med 300 000 medarbetare.