FörsäkringsGirot på offensiven

FörsäkringsGirot har under hösten arbetat med att utforma en ny tillväxtstrategi som innebär att de kommer att vara rustade att möta framtidens kundkrav och ger dem möjlighet att dra nytta av de fördelar som digitaliseringen innebär.

FörsäkringsGirot på offensiven

FörsäkringsGirot har under hösten arbetat med att utforma en ny tillväxtstrategi som innebär att de kommer att vara rustade att möta framtidens kundkrav och ger dem möjlighet att dra nytta av de fördelar som digitaliseringen innebär.

FörsäkringsGirot på offensiven

FörsäkringsGirot har under hösten arbetat med att utforma en ny tillväxtstrategi som innebär att de kommer att vara rustade att möta framtidens kundkrav och ger dem möjlighet att dra nytta av de fördelar som digitaliseringen innebär.

FörsäkringsGirot har under hösten arbetat med att utforma en ny tillväxtstrategi som innebär att de kommer att vara rustade att möta framtidens kundkrav och ger dem möjlighet att dra nytta av de fördelar som digitaliseringen innebär. Strategin innebär att FörsäkringsGirot storsatsar på att utveckla ett helt nytt IT-system som ska ersätta FörsäkringsGirots ”COINS”. Det nya systemet kommer att utvecklas i samarbete med Svenska Försäkringsfabriken och kommer att vara i drift 2021–2022. FörsäkringsGirots mål är att kunna fortsätta erbjuda tjänstepensionsadministration som är marknadsledande och ligger i teknisk framkant. 

Det nya IT-systemet kommer att vara funktionellt, användarvänligt och ge en modern användarupplevelse. Dessutom kommer det nya IT-systemet att innebära att vi kan  erbjuda en helt digitaliserad tjänst som även möjliggör en snabbare utveckling av kundfunktionalitet.  

”Det är väldigt inspirerande att vi fattat beslut om vår nya strategi och att utveckla ett helt nytt IT-system. Det nya systemet kommer att vara enkelt, funktionellt och ge användarna en modern upplevelse. Det möjliggör även att vi kan utveckla ny kundfunktionalitet snabbare” säger Per Erik Gullnäs, t.f. VD FörsäkringsGirot.

I samband med att FörsäkringsGirot påbörjar utvecklingen av det nya IT-systemet outsourcar man, som en del av den nya strategin, inläsningen och sammanställningen av premiefakturor till Svenska Försäkringsfabriken. Förändringen innebär att FörsäkringsGirot kan erbjuda ännu mer effektiva processer.

FörsäkringsGirots nya tillväxtstrategi innebär bland annat att våra processer ska vara automatiserade och digitaliserade. Vi kommer därför att i ett första steg att outsourca delar av vår fakturahantering till Svenska Försäkringsfabriken. De är marknadsledande på at digitalisera och utveckla IT-system för försäkringsadministrativa processer och har flertal ledande banker och försäkringsbolag som kunder” avslutar Per Erik Gullnäs.

“Vi är väldigt stolta att FörsäkringsGirot har valt Svenska Försäkringsfabriken som partner för att tillsammans utveckla deras nya system och för att hantera deras inläsning och sammanställning av premiefakturor. Det är ett bevis på att vi är den marknadsledande specialisten på att utveckla och leverera digitaliserade försäkringsadministrativa rutiner med mycket hög kvalitet”  säger Mikael Elf, VD Svenska Försäkringsfabriken. 

För mer information

Per Erik Gullnäs, t.f. VD FörsäkringsGirot
070-669 42 31 per-erik.gullnas@fgirot.se

Johan Hopstadius, Press FörsäkringsGirot
076-634 20 05 johan.hopstadius@fgirot.se

”Det är väldigt inspirerande att vi fattat beslut om vår nya strategi och att utveckla ett helt nytt IT-system. Det nya systemet kommer att vara enkelt, funktionellt och ge användarna en modern upplevelse. Det möjliggör även att vi kan utveckla ny kundfunktionalitet snabbare”

Per Erik Gullnäs, t.f. VD FörsäkringsGirot