Caroline Seblad blir ny Affärsutvecklingschef på FörsäkringsGirot

Caroline Seblad blir ny Affärsutvecklingschef på FörsäkringsGirot

En passion för ständig förbättring och innovation är en drivkraft som FörsäkringsGirots nya Affärsutvecklingschef besitter. Med sitt engagemang ska hon få FörsäkringsGirot att nå nya höjder.

Under hösten och vintern har FörsäkringsGirot arbetat fram en ny strategi för 2019-2021. I takt med att planen tydliggjorts och viktiga strategiska initiativ har initierats såg man behovet av att skapa en ny roll som ska leda FörsäkringsGirots affärs- och produktutveckling.

– ”Jag har stor erfarenhet av att leda i förändring och drivs av att utveckla och göra positiv skillnad. Under mina 5 månader som interimschef för enheten Pensionsservice på FörsäkringsGirot har vi haft mycket att ta tag i och vi ser redan att vi rör oss i rätt riktning på många håll. Det känns självklart att jag ska fortsätta vara med på den här resan och bidra med allt jag kan för att FörsäkringsGirot ska nå nya höjder fast i en ny roll” säger Caroline Seblad som den 1 mars tillträdde sin nya tjänst som Affärsutvecklingschef.

Affärsutvecklingsenheten kommer ha det övergripande ansvaret för majoriteten av företagets strategiska initiativ. Precis som namnet på avdelningen skvallrar om kommer de ha som mål att utveckla FörsäkringsGirots verksamhet och tjänster.

”Som de flesta andra företag upplever vi att vi befinner oss i ständig förändring och det gäller att röra sig framåt hela tiden för att ”hänga med”. Med 25 års erfarenhet inom vårt specialistområde och med ett mycket starkt kunderbjudande känner vi oss väl rustade för att ta nästa kliv i utvecklingen av vår verksamhet. Jag har stort förtroende för att Caroline kommer att leda och utveckla vårt erbjudande för att passa arbetsgivarna både idag och över tid”, säger Per-Erik Gullnäs VD på FörsäkringsGirot.

Caroline Seblad har arbetat som konsult och hjälpt många verksamheter att förbättra sina resultat inom alla områden genom att jobba fokuserat och inspirerat med såväl planer och mål som medarbetare. Nu kliver hon in i en nyskapad roll på FörsäkringsGirot som ska arbeta med affärs- och produktutveckling. Caroline kommer att ansvara för ett team av specialister med spetskompetens där hon bland annat ska säkerställa att styrkor och förmågor används på bästa sätt, där de tillför mest värde.

”Eftersom jag personligen är helt övertygad om att det i grund och botten alltid är människor som utvecklas, inte verksamheter kommer nyckeln till framgång för min enhet och hela företaget vara att stärka upp kulturen, ledarskapet och höja engagemanget. Det ser jag fram emot att vara en drivande faktor i. Det finns en enorm outnyttjad potential i de flesta verksamheter, som frigörs när vi börjar samverka med varandra. Eftersom jag drivs av att få människor och därigenom verksamheter att blomstra, är det lätt för mig att välja ut just det här som den roligaste utmaningen” berättar Caroline Seblad.

För ytterligare information kontakta

Caroline Seblad, Affärsutvecklingschef på FörsäkringsGirot
072-227 33 17 caroline.seblad@fgirot.se

Per-Erik Gullnäs, VD på FörsäkringsGirot
070-669 42 31 per-erik.gullnas@fgirot.se