Löneväxlingstips från Produktchef Per Rinman

Har du kontroll över dina anställdas löneväxling?

Många arbetsgivare erbjuder sina anställda att löneväxla. Det vill säga att den anställde kan välja att ta en del av lönen och göra en extra avsättning till pensionen. Det arbetsgivare bör känna till när man erbjuder löneväxling, är att det finns fallgropar som bör undvikas. Är du inte medveten om riskerna och jobbar aktivt med processen kan löneväxling få negativa konsekvenser och ge helt motsatt effekt.

Vilka är riskerna då?

Ökade avsättningar kan leda till att företaget inte få nyttja sin rätt att göra avdrag för hela eller delar av kostnaden. Avdragsrätten för pensioner ligger på 35 procent av utbetalad pensionsmedförande lön upp till 30 inkomstbasbelopp eller max 10 prisbelopp i premiestorlek under beskattningsåret. Premiebelopp som överstiger de här gränserna är inte avdragsgillt och innebär att pensionsavsättningen blir dyrare motsvarande bolagsskatten (21,4 procent, 2019).

Läs mer...

Det finns en undre gräns för att den anställde ska vinna på att löneväxla. Det är viktigt att den anställdes månadslön efter avdrag inte understiger 8,07 inkomstbasbelopp. Växlas det mer så förlorar hen genom minskade inbetalningar till den allmänna pensionen.

Arbetsgivaren behöver ha koll på två olika lönebegrepp
  • Den pensionsmedförande lönen (PML) som avdragsrätten grundar sig på. Man får enligt inkomstskattelagen välja fritt mellan beskattningsårets lön eller året dessförinnan.
  • Månadslönen, som den allmänna pensionen grundas på.

Ett vanligt fel som sker är att man bara använder det första lönebegreppet (PML) eftersom det är så förknippat med pensionsavsättning. Det innebär att många personer förlorar allmän pension på sin löneväxling.

Hur kan vi undvika dessa fallgropar?

Arbetsgivaren behöver ha full kontroll och arbeta med detta löpande. När det sker förändringar i prisbasbeloppen, premiestorlek eller lön. Efter ett årsskifte med stora förändringar i basbeloppen, kanske det helt plötsligt saknas utrymme för löneväxling. Samma problem kan uppstå vid bonusväxling, föräldraledighet eller deltidsarbete.

Löneväxlingskollen hjälper dig att få kontroll

FörsäkringsGirot har tillsammans med en av Sveriges största arbetsgivare tagit fram en tjänst som heter Löneväxlingskollen. Den hjälper dig att räkna fram aktuellt löneväxlingsutrymme samt ha koll på avdragsrätten. Med utgångspunkt från lönedata och försäkringspremier görs varje månad en prognos för resterande beskattningsår för varje individ. Tjänsten varnar också där löneväxling görs felaktigt. Man kan även se i graf om aktuell månad är representativ som prognosmånad. Läs mer om Löneväxlingskollen här