Intervju med Per Erik Gullnäs

Hallå där Per Erik Gullnäs!

Vad är det för spännande saker som händer på FörsäkringsGirot?

FörsäkringsGirot har under hösten arbetat med en ny tillväxtstrategi för att vara rustade att möta framtidens krav och utmaningar och samtidigt dra nytta av de fördelar som digitaliseringen innebär. Vi fick en pratstund med FörsäkringsGirots t.f. VD, Per Erik Gullnäs om den stora satsning som FörsäkringsGirot gör och vilka fördelar som satsningen kommer att innebära för kunderna.

Vad är det för satsning som FörsäkringsGirot gör och vad är bakgrunden till den?
FörsäkringsGirot har i sitt strategiarbete identifierat ett antal nyckelområden som behöver utvecklas för att vi ska fortsätta att vara framgångsrika på marknaden och för att vi ska nå vår vision. FörsäkringsGirots målbild för 2022 är att vi ska vara marknadsledande och den naturliga partnern för arbetsgivarna när det gäller tjänstepensionsadministration. Därför kommer vi bland annat att storsatsa på att utveckla ett helt nytt IT-system som ska ersätta COINS systemet.

Vad är målet med satsningen?
Målsättningen är att kunna fortsätta erbjuda en tjänstepensionsadministration av toppklass som ligger i framkant. Det nya systemet kommer att vara enkelt, funktionellt, användarvänligt och ge en modern användarupplevelse. Dessutom kommer det nya systemet att innebära att vi kan erbjuda en helt digitaliserad tjänst som även möjliggör en snabbare utveckling av kundfunktionalitet.

Varför gör ni de här förändringarna nu?
Vi har ett starkt tillväxtfokus och för att kunna hantera betydligt fler än dagens 300 000 individer behöver vår process vara en ”automatiserad motorväg”. Det är även en förutsättning för att leverera med hög kvalité och fortsätta att ha ett väldigt högt NKI.

Hur kommer det nya IT systemet att påverka COINS?
Utvecklingen av det nya systemet kommer att ske parallellt med att COINS driftas som vanligt. Det innebär att vi och kunderna kommer att jobba i COINS tills dess att det nya systemet är klart. Vi beräknar att det nya systemet produktionssätts under 2021–2022. När det nya systemet är på plats och migreringen av alla våra kunder från COINS till det nya systemet är genomfört så kommer COINS även att vara avvecklat.

Vad kommer det nya IT systemet innebära för oss kunder?
Det nya systemet kommer att innehålla ny funktionalitet som underlättar och förenklar vardagen för våra kunder. Det kommer att stödja ett modernt arbetssätt och att vi kan utveckla ny kundfunktionalitet snabbare. Men det som kunderna framförallt kommer att märka av är att gränssnittet och användarupplevelsen kommer att bli väsentligt mycket bättre.

Kommer ni att göra några andra förändringar i samband med att ni utvecklar det nya IT-systemet?
Ja, i samband med att vi påbörjar utvecklingen av IT-stödet kommer vi även att outsourca inläsningen och sammanställningen av premiefakturor till Svenska Försäkringsfabriken. (www.forsakringsfabriken.se) De kommer att fungera som vårt personuppgiftsunderbiträde. Förändringarna kommer att innebära att vi kan erbjuda kunderna ännu mer effektiva och digitaliserade processer.

Vad innebär förändringen av inläsningen och sammanställningen av premiefakturor för mig som kund?
I praktiken ingenting.

Kunderna kommer inte att märka av förändringen av sättet vi hanterar fakturor på. De kommer att hanteras med minst samma höga kvalitet som tidigare, men vi kommer att kunna erbjuda er ännu mer effektiva och digitaliserade processer i framtiden. De allra flesta av våra kunder behöver inte göra någonting och behöver inte vidta några åtgärder.

Men, i och med att vi outsourcar inläsningen och sammanställningen av premiefakturor till Svenska Försäkringsfabriken så kommer de att agera som personuppgiftsunderbiträde till FörsäkringsGirot. Det innebär att ett fåtal av våra kunder behöver godkänna skriftligen att vi använder oss av personuppgiftsunderbiträde. Om du är osäker på vad som gäller ditt företag så rekommenderar jag att ni kontaktar vår kundtjänst. Du når kundtjänst enklast på kund@fgirot.se .

Vilka är Svenska Försäkringsfabriken?
Svenska Försäkringsfabriken, www.forsakringsfabriken.se org.nr:556684-1838, är ett svenskägt företag som är baserat i Umeå. De är b la specialister på digitaliserad försäkringsfullmakts-administration samt utvecklar systemstöd för försäkringsadministration. De har funnits sedan 2005 och har ett trettiotal banker och försäkringsbolag som t ex Skandia, SEB, Länsförsäkringar och SPP som kunder. De har även kunder i andra branscher såsom exempelvis Skatteverket, Ericsson och Tieto.

Från när kommer förändringen av den digitala inläsningen och sammanställningen av premiefakturor att gälla?
Det kommer att vara en successiv övergång som startar 1 maj och kommer att vara genomförd den
30 september. Men det är inget som i praktiken kommer att påverka er fakturahantering.

Vart vänder vi oss om vi har frågor?
I första hand till Mitt FGiro. Där finns mer information och en ”FAQ”. I andra hand kan ni skicka era frågor till kund@fgirot.se eller till er kontaktperson.