Intervju med Caroline Seblad
Affärs- och produktutvecklingschef

Ny design och nya bättre tjänster!

Vi utvecklar och förbättrar våra produkter hela tiden, men kan du berätta lite om vad ni på
Affärs- och produktutveckling jobbar med just nu?
I år har vi valt att gå en lite annorlunda väg än vad vi gjort de senaste åren. Vi har en agil IT-organisation, som brukar jobba med små och stora utvecklingsinitiativ parallellt. Det här året har vi lagt i stort sett alla utvecklingsresurser på två stora, strategiskt viktiga initiativ.

”Vi har gett oss på de två viktigaste momenten i hela vårt digitala flöde, nämligen inläsning av lönefiler samt förändringsrapporteringen”

Det här gör vi både för att förbättra funktionaliteten och kvaliteten i tjänsten vi har idag, och för att möjliggöra kommande modernisering av vårt system, COINS.

 

Vad innebär de här nya initiativen?
Vad gäller lönefilerna, så bygger vi om vår import för att vi ska bli mindre beroende av vilka format olika löneavdelningar, löneservicebyråer och lönesystem använder sig av. Vi har tidigare försökt driva igenom olika branschstandarder, men landat i att vi i stället ska fokusera på att bygga en så flexibel lösning som möjligt så att vi inte blir lika beroende av hur det ser ut därute. Lönefilerna kommer att skickas in av våra kunder i inloggat läge via Mitt FGiro, vilket höjer informationssäkerheten. Dessutom kommer den som laddar upp filen få direkt återkoppling om den behöver kompletteras eller rättas innan den skickas in. Om något behöver ändras eller rättas i filen, så kommer det kunna göras direkt i gränssnittet.

Förändringsrapporteringen kommer att få ett nytt gränssnitt istället för att som idag göras inne i COINS. Med detta blir förändringsrapporteringen mer överskådlig och pedagogisk i ett modernt utseende. Nya funktioner för att filtrera och söka fram utvald data i rapporteringen kommer att följa av den här förändringen. En annan nyhet som vi vet att flera av våra kunder väntar på, är att de ska kunna rapportera på koncernnivå istället för att ta ett bolag i taget.

 

Hur kommer våra kunder märka av det här?
Det kommer bli ett nytt sätt för kunderna att skicka in lönefiler, som är säkrare och som innebär att de får direkt återkoppling om det är något som behöver justeras i filen. Kvaliteten kommer också öka i vår rapportering.

Förändringsrapporteringen blir modernare och mer lättjobbad. Det som måste kontrolleras i förändringsrapporteringen kommer visas upp separat från övriga händelser, användarna kommer själva kunna anpassa sin vy efter sina behov, de kommer kunna se alla händelser som berör en person samlade med mera. Det här gör att risken minskar att man som användare missar något som kan leda till att fel uppstår i rapporteringen.