Lönefil  till FörsäkringsGirot – GDPR anpassning Vid skapande av lönefilen  till FörsäkringsGirot tas alla lönearter med i filen som visas på lönespecifikationen för den anställde. När den nya GDPR lagen, som trädde ikraft 25:e maj, medför den att man inte ska sprida känsligt data i onödan. För att inte låta känslig information som inte behövs tas med i filen, finns nu en ny artgrupp för att undanta lönearter som visas på lönespecifikationen. Artgruppen heter ’FörsäkringsGirot – Undanta art till fil’ (nr 8144) och till den kan man exempelvis koppla lönearterna för införsel, skatt, fackavgift m.fl. som är lönearter som inte behöver skickas till FörsäkringsGirot. Man får själv koppla de lönearter som man inte önskar ska ingå i filen till artgruppen och är man osäker på vilka lönearter som ska undantas så kan man kontakta FörsäkringsGirot. Om man inte önskar skicka med kontaktuppgifter i filen, exempelvis adress och telefonnummer, så kan man styra det genom att ta bort dessa personbegrepp från personbegreppsgruppen som heter: Fil till FörsäkringsGirot. Alla personbegrepp som är valfria att ta med i filen kan man välja bort och man kan se i hjälptexten vilka personbegrepp det är som är valfria. För att koppla bort personbegrepp ska man välja funktionen Begrepp per begreppsgrupp under Grunddata i modul Person. Välj begreppsgruppen ’Fil till FörsäkringsGirot’, markera begrepp som ska tas bort och klicka på röda krysset och spara när man har tagit bort de begrepp som inte ska tas med i filen. För mer information vänligen vänd er till Aditro.]]>