Information till FörsäkringsGirots kunder

Under hösten har vi på FörsäkringsGirot utarbetat en ny strategi som innebär att vi storsatsar för att digitalisera hela vår administrativa process. Framförallt innebär strategin att vi utvecklar ett helt nytt IT-system som kommer att ersätta dagens COINS.

Vi gör den här satsningen för att kunna fortsätta att erbjuda en riktigt bra, helt digitaliserad tjänst som ligger i framkant vad avser funktionalitet, användarvänlighet och kostnadseffektivitet.

Strategin innebär även att vi kommer att outsourca vår inläsning och sammanställning av premiefakturor till Svenska Försäkringsfabriken. De kommer att fungera som personuppgiftsunderbiträde till FörsäkringsGirot för hanteringen av fakturor.

I praktiken kommer det inte att innebära några förändringar av tjänsten, men vi kommer att kunna erbjuda er ännu mer effektiva och digitaliserade processer i framtiden. Förändringen kommer att ske successivt med start den 1 maj och beräknas vara helt genomförd den 30 september.

Frågor och svar