Anders Parment är föreläsare, författare, forskare, rådgivare och inspiratör. Han är en välkänd röst när det gäller att förstå hur organisationer kan utveckla sin konkurrensförmåga. Anders berättar mer om Employer Branding – vad gör attraktiva arbetsgivare, och vad gör arbetsgivare attraktiva? Hur kan företag arbeta med influensers för att vara en attraktiv arbetsgivare – för att locka och behålla personal? Se filmen!]]>