Påminnelse om att FörsäkringsGirot har infört ändringar i processen från och med 1 maj 2018. Förändringen innebär att kvittningar av debet mot kreditfakturor ej längre kommer att utföras i samband med faktura registrering/betalning. Detta på grund av att processen ser väldigt olika ut och medför felaktigheter när det kommer till betalningar. Debet fakturor kommer att registreras och betalas som tidigare. Kredit fakturor kommer att registreras i COINS. Samt stängas när dessa är återbetalade till er och ni meddelar oss detta. Vi vill även passa på och meddela att vi tillhandahåller en tjänst som heter Oreglerade Kreditfakturor, där vi månatligen/kvartalsvis/ årsvis kontrollerar vilka öppna kreditfakturor finns, kontaktar Försäkringsbolag samt säkerställer att dessa återbetalas till er.]]>