Vad innebär extra lönekörning?
Extra lönekörning innebär att ni skickar in lönedata i uppdelade lönefiler på grund av att ni har kört en extra lön. Det kan vara löneändringar, bonusar eller frånvaro som inte kom med i första körningen och som inte kan vänta till nästa månads lönefil.

Gäller det endast enstaka ändringar för ITP1
Om den extra körningen avser enstaka ITP1:or kan ni lägga in eller ändra de manuellt i förändringsrapporteringen i COINS. Vill du ha mer information om hur du gör det, hör av dig till oss på kund@fgirot.se eller 08-522 529 00.

Skickar ni lönefil med XML-format
Ladda upp filen/filerna med extra lönekörning på SafePoint. När filen/filerna laddats upp, mejla oss på kund@fgirot.se och meddela att ni kört en extra lönekörning och att filen ligger i en mapp på SafePoint.

Skickar ni lönefil med txt-format
Skicka en Excelfil med kolumner i följande ordning: Org.nr, personnummer eller anställningsnummer, datum, belopp eller mängd och typ (typ av utbetalning eller frånvaro).
Ladda upp filen med extra lönekörning på SafePoint och mejla oss på kund@fgirot.se Meddela att ni kört en extra lönekörning och att filen ligger i en mapp på SafePoint. Tänk på att tydliggöra om filen innehåller månadens totala mängd (bruttolön eller frånvarodagar) eller om det enbart är från extrakörningen.

Debitering
Få händelser (ca <20 stycken) brukar debiteras för 0,5h (1200kr).

Större mängd händelser debiteras beroende på arbetstid för korrigeringen (à 1200kr/h).