FörsäkringsGirot erbjuder två typer av utbildningar, COINS grundutbildning och företagsanpassade utbildningar.

COINS grundutbildning

Utbildningar just nu

23 oktober

20 november

För lösen kontakta oss här

Grundutbildningen genomförs under en dag och syftar till att deltagarna skall få en övergripande förståelse för COINS flöde samt grundläggande kunskaper om arbetssättet i COINS. Den ger även en ökad förståelse för företagets ansvar avseende olika förmåner och regelverk samt skyldigheter när det gäller rapportering och redovisning.

Kursen riktar sig till dig som arbetar inom HR/Lön eller ekonomi och ansvarar för försäkringar och förmåner samt kontroll och uppföljning.

”COINS grundutbildning gav mig generell bild av hur COINS fungerar och genomfördes av en duktig och engagerad utbildare”, berättar Annette Iwersen Blomberg på Alfa Laval.

Utbildningen inleds med en generell genomgång av den avtalade pensionens olika delar. Vi diskuterar marknadens olika parter och deras samspel samt ITP-planens olika avdelningar.  Dagen fortsätter sedan med att beskriva informationsflödet till och från COINS samt rapportering och kontroller i COINS. Teori varvas med praktiska övningar.

Var: Westmanska Palatset, Wallingatan 2
När: Höstens datum kommer efter sommaren. Håll utkik här för mer information.
Klicka på datum ovan för att komma till anmälan, lösenordet är COINS.
Grundutbildningen kostar 5400kr och debiteras efter genomförd utbildning.

 

Det går alltid att kontakta utbildning@fgirot.se för att få en företagsanpassad utbildning.

Företagsanpassad pensions- och försäkringsutbildning

Läs mer om FörsäkringsGirots företagsanpassade utbildning här!

Kontakta oss

Utbildning
* Den här är viktig!