FGirot Fullservice- Ett tryggt alternativ för er som vill ha en komplett lösning för hela processen.

Tjänstepensionsadministration är tidskrävande, komplex och riskfylld

De flesta företag upplever att administrationen av de anställdas tjänstepensioner är tidskrävande och komplex. Det kan vara svårt att utan effektivt systemstöd och kvalitetssäkrade processer göra rätt i varje steg när det är så många olika variabler, lagar och regler att hålla reda på.

FörsäkringsGirots granskningar visar att så många som var femte anställd varit felförsäkrad.

Som arbetsgivare har ni ett stort ansvar för att säkerställa att de anställda är både rätt försäkrade och har rätt pensionsgrundande lön. Administrera fel innebär dessutom stora risker för ökade kostnader och förlorade förmåner.

Lösningen heter FGirot Fullservice

Vi vet att du har annat att tänka på än pensionsadministration och vi förstår ert företags situation bättre än någon annan. Därför har vi tagit fram FGirot Fullservice. Ett tryggt och effektivt alternativ för företag som vill ha en komplett lösning för hela processen. Med FGirot Fullservice tar vi hand om allt:

  • Vi säkerställer rätt pensionsgrundande lön, identifierar och åtgärdar avvikelser.
  • Vi genomför korrekt rapportering till försäkringsbolagen och övriga aktörer.
  • Vi tar hand om hela ert fakturaflöde och utför betalning.
  • Vi levererar bokföring och skatteunderlag.

Ni får helt enkelt en kvalitetssäkrad, effektiv och enkel pensions- och försäkringsadministration. Oavsett om ni är kollektivavtalsbundna eller inte kan ni vara trygga  med att de anställda får rätt pensions- och försäkringsförmåner.l

Kundcase

Så arbetar Arriva med att säkerställa att tjänstepensionen blir rätt för alla anställda – läs hela intervjun här!

Produktblad - FGirot Fullservice

Vill du veta mer om vårt fullserviceerbjudande? Fyll i din e-post nedan så skickar vi en länk där du laddar ned produktbladet.

Email *

Andra erbjudanden

Läs mer om FGirot Självservice – tjänster för både HR och ekonomi som kvalitetssäkrar och förenklar er vardag och samtidigt ger er full kontroll över hela processen.

Kontakta oss

FGirot Fullservice
* Den här är viktig!