Vi tar hand om er pensions- och försäkringsadministration. Ett tryggt alternativ för er som vill ha en komplett lösning för hela processen.

Fullservice

De flesta företag upplever att administrationen av de anställdas tjänstepensioner är tidskrävande och ser vidare utmaningar med den manuella hanteringen då den ökar risken för felaktigheter som kan påverka både företagens pensionskostnader och de anställdas förmåner. För hög kvalitet och effektivitet i de administrativa processerna krävs hög kunskapsnivå och bra systemstöd.

”Vi jobbar långsiktigt med förmånen tjänstepension hos oss. Våra medarbetare ska känna sig trygga med att vi avsätter rätt tjänstepension och att vi har kontrollfunktioner i flera led för att ha hjärnkoll. För mig är det viktigt att vi håller högsta kvalitet så att det blir rätt premieavsättningar till våra anställda samtidigt som vi vill minska den interna administrativa belastningen kring hanteringen av tjänstepensionerna”, säger Sara Tocklin, Direktör Corporate Affairs på Arriva.

Med vårt Fullserviceerbjudande tar vi hand om hela den administrativa processen. Vi säkerställer rätt pensionsgrundande inkomst, identifierar och åtgärdar avvikelser och genomför korrekt rapportering till försäkringsbolagen och övriga aktörer. Vi tar hand om hela ert fakturaflöde, utför betalning och levererar bokföring och korrekta skatteunderlag. Vill du veta mer om vad som ingår i fullservice så kontakta oss så hjälper vi dig.

Produktblad - Fullservice

Vill du veta mer om vårt fullserviceerbjudande? Fyll i din e-post nedan så skickar vi en länk där du laddar ned produktbladet.

Email *

Kontakta oss

Fullservice
* Den här är viktig!