Verktyg och tjänster för både HR och ekonomi som kvalitetssäkrar och förenklar er vardag och samtidigt ger er full kontroll över hela processen.

COINS

Många företag upplever att administrationen av anställdas tjänstepensioner är tidskrävande och att det kan vara svårt att göra rätt i varje steg. Utan effektivt systemstöd och kvalitetssäkrade processer ökar risken för felaktigheter som kan påverka både företagens pensionskostnader och de anställdas förmåner.

”Vi kommer att spara väldigt mycket tid på att effektivisera våra processer kring tjänstepensionen med hjälp av FörsäkringsGirot. Vi har letat efter en samarbetspartner som kan hjälpa oss att ta ett helhetsgrepp kring administrationen av våra anställdas tjänstepensioner”, berättar Malin Hederström, Employee Relations Partner på Alfa Laval.

Med vårt erbjudande får ni tillgång till FörsäkringsGirots administrativa system – COINS. Systemet hanterar de anställdas tjänstepensioner och allt går att följa upp på individnivå. Vi säkerställer rätt pensionsgrundande inkomst, identifiering av förändringar och rapportering till försäkringsbolagen och övriga aktörer. Vi tar även hand om hela ert fakturaflöde, utför betalning samt levererar en bokföringsfil och korrekta skatteunderlag. Vill du veta vad som ingår i COINS? Kontakta oss så berättar vi mer!

Kundcase

Hållbara tjänstepensioner för alla anställda – läs hur Jeanette Andersson, HR Coordinator Pension & Benefits på E.ON arbetar för att ge E.ONs anställda en tjänstepensionslösning som är modern, transparent och ger E.ON full kontroll på hela processen. Läs hela kundcaset här!

Produktblad - COINS

Vill du veta mer om COINS? Fyll i din e-post nedan så skickar vi en länk där du laddar ned produktbladet.

Email *

Kontakta oss

COINS




* Den här är viktig!