Ekonomi & lön


“Administrativa fel innebär stora risker för ökade kostnader”

Många löne och ekonomiavdelningar upplever att administrationen av tjänstepensioner är tidskrävande och komplex. Det kan vara svårt att utan effektivt systemstöd och kvalitetssäkrade processer göra rätt i varje steg när det är så många olika variabler, lagar och regler att hålla koll på.