3 - arbetsplatsen där du får det lilla extra

Så kan 3 fokusera på sin kärnverksamhet

3 - arbetsplatsen där du får det lilla extra

Så kan 3 fokusera på sin kärnverksamhet

3 - arbetsplatsen där du får det lilla extra

Så kan 3 fokusera på sin kärnverksamhet


– Mobiloperatören 3 strävar efter att vara Sveriges bästa arbetsplats

3 är en ledande mobiloperatör som erbjuder mobiltelefoner, surfplattor och bredband med surf. På företaget arbetar man stenhårt med sitt arbetsgivarvarumärke med målsättningen att vara Sveriges mest attraktiva arbetsplats för sina cirka 1650 medarbetare.

Liesen Wargh är Lönechef och började på 3 i januari 2014 men har arbetat med löner i snart 20 år. Sedan 2002 har FörsäkringsGirot varit 3s samarbetspartner vad gäller administrationen av de anställdas pensioner och försäkringar. I juni 2017 upphandlade 3 en ny tjänstepensionslösning. ”Den nya upphandlade lösningen har fungerat bra och det är skönt att vi trots förändringar i vårt förmånserbjudande till de anställda kan ha kvar FörsäkringsGirot som samarbetspartner. Det gör att vi känner oss trygga i att tjänstepensionen blir rätt!”, säger Liesen Wargh.

3 erbjuder mer än bara snabb surf

3 är ett tillväxtbolag vilket ställer höga krav på pensionslösningen. När företaget växer snabbt och nya medarbetare tillkommer ska det gå smidigt att ta del av vårt erbjudande av tjänstepension. ”För oss är det viktigt att tjänstepensionen är konkurrenskraftig och transparent. Det är också väldigt viktigt att det blir rätt”, berättar Liesen Wargh. På 3 finns en väldigt stark företagskultur som genomsyrar alla som arbetar på företaget. Genom att arbeta med starka värderingar har företaget lyckats identifiera vad man behöver göra i vardagen och hur vi behöver arbeta tillsammans för att nå de gemensamma företagsövergripande målen.
info

Det lilla extra

På 3 erbjuder man sina anställda möjligheten att löneväxla. Det betyder att de anställda kan växla en del av sin lön mot pension. ”Med FörsäkringsGirot har vi koll på om de anställda håller sig inom gränserna för att inte påverka intjänandet till den allmänna pensionen. Vi kan också säkerställa att pensionspremierna håller sig inom ramen för avdragsrätten – vilket vi är glada över att kunna göra, säger Liesen Wargh.

Hur går det till?

”Varje månad förbereder vi filen med månadens löner och det underlag som ska in till FörsäkringsGirot. Vi har inte ett fullservicekoncept utan jag förändringsrapporterar varje månad och går igenom felposterna. Det är alltid lite trixigt med personer som är tjänstlediga, föräldralediga eller tillbaka i arbete. Utmaningen är att få koll på allt”, berättar Liesen Wargh. På 3 arbetar man med att utbilda cheferna i att svara på frågor som berör lön, pension och andra förmåner. Det är väldigt viktigt att man kan svara sina anställda snabbt med rätt och bra information framför allt kring pensioner. Löneavdelningen som sitter på mycket av kunskapen ska framförallt vara ett bollplank för cheferna och inte besvara anställdas enskilda funderingar. ”Jag ser FörsäkringsGirot som en samarbetspartner och med det menar jag att det finns ett engagemang från FörsäkringsGirot. Vi behöver en samarbetspartner som är proaktiv och guidar oss rätt. Vi behöver en tjänst som vi kan lita på, som vi känner oss trygga med och som hjälper oss att få kontroll över tjänstepensionen”, säger Liesen Wargh.

Min erfarenhet är att i 99 procent av fallen när det blir fel så beror det inte på systemet, alltså COINS. Utan det beror på rörelse bland våra medarbetare eller något liknande som är svårt att upptäcka. Men med täta avstämningar med FörsäkringsGirot säkerställer vi att det blir rätt i slutändan”, säger Liesen Wargh.

Läs mer och ladda ned caset här    Jag är medveten om att jag kan komma att bli kontaktad av FörsäkringsGirot. Läs integritetspolicy.