En passion för ständig förbättring och innovation är en drivkraft som FörsäkringsGirots nya Affärsutvecklingschef besitter. Med sitt engagemang ska hon få FörsäkringsGirot att nå nya höjder. Läs hela pressmeddelandet här!]]>