Rapportering av tjänstepensioner och försäkringar mellan er arbetsgivare och era försäkringsleverantörer.

Verifiering och rapportering

De flesta företag upplever att den manuella hanteringen av anställdas tjänstepensioner ökar risken för felaktigheter och att det är tidskrävande att hantera rapportering till försäkringsaktörerna.

Arbetsgivare som är i behov av att förenkla rapporteringen till försäkringsbolagen och andra aktörer erbjuder vi vår tjänst – Verifiering & rapportering. Vi säkerställer bland annat rätt pensionsgrundande inkomst, identifiering av förändringar utifrån företagens pensionspolicys samt rapportering till försäkringsbolagen och andra aktörer.

Vill ni veta hur vårt erbjudande Verifiering & Rapportering ser ut? Kontakta oss så berättar vi mer.

Verifiering och rapportering
* Den här är viktig!