Uppdraget från våra ägare är tydligt. Vi driver digitaliseringen i branschen med syftet att förenkla för alla aktörer i försäkringskedjan utifrån ett kundperspektiv. Allt överskott återinvesteras i FörsäkringsGirot.

 

Stefan Bergmark

Att förenkla är vår drivkraft!

FörsäkringsGirot erbjuder marknadsledande lösningar för pensions- och försäkringsadministration. Vår uppgift är att säkerställa våra kunders åtaganden till sina anställda genom att vara en oberoende aktör på marknaden. Vi administrerar våra kunders tjänstepensionsflöden som ett digitalt nav mellan våra kunder och deras försäkringsleverantörer. Vi arbetar för en gemensam standard, full transparens och ett digitaliserat informationsflöde.

FörsäkringsGirot har mer än 20 års erfarenhet och vi är stolta över att ha fler än 800 nöjda kunder med 250 000 medarbetare.