Hur jobbar våra kunder med de lösningar som vi erbjuder? Här hittar ni kundcase där företagen själva beskriver hur de tillsammans med oss arbetar med administration av tjänstepension och försäkring.

Våra kunder - kundcase

 

Det viktigaste är att tjänstepensionen blir rätt för att anställda på Arriva

På Arriva har man märkt att frågorna från personalen kring tjänstepensionen under de senaste åren har ökat. Idag samarbetar man med FörsäkringsGirot som kvalitetssäkrar hela den administrativa processen åt Arriva med andra ord ställer rätt pensionsgrundande inkomst, identifierar och åtgärdar avvikelser samt genomför korrekt rapportering till försäkringsbolagen och övriga aktörer.

Ladda ner kundcaset här


 

Mobiloperatören 3 strävar efter att vara Sveriges bästa arbetsplats
3 är ett tillväxtbolag vilket ställer höga krav på pensionslösningen. När företaget växer snabbt och nya medarbetare tillkommer ska det gå smidigt att ta del av företagets erbjudande av tjänstepension.

Ladda ned kundcaset här


 

Hållbara tjänstepensioner för alla anställda på E.ON
Med FörsäkringsGirots lösning får E.ON ett effektivt systemstöd och kvalitetssäkrade processer som eliminerar risken för felaktigheter som kan påverka E.ONs pensionskostnader och de anställdas förmåner.

Ladda ned kundcaset här


 

Kunskap föder engagemanget för tjänstepensioner på Praxair
För att skapa engagemang är det viktigt för arbetsgivaren att veta att avsättningarna till tjänstepensionen blir rätt, oberoende av pensionsavtal, samarbetspartners eller systemstöd.

Ladda ned kundcaset här

Kontakta oss

Våra kunder
* Den här är viktig!