FörsäkringsGirot erbjuder två typer av utbildningar, COINS grundutbildning och företagsanpassade utbildningar.

COINS grundutbildning

Grundutbildningen genomförs under en dag och syftar till att deltagarna skall få en övergripande förståelse för COINS flöde samt grundläggande kunskaper om arbetssättet i COINS. Den ger även en ökad förståelse för företagets ansvar avseende olika förmåner och regelverk samt skyldigheter när det gäller rapportering och redovisning.

Kursen riktar sig till dig som jobbar inom HR eller ekonomi och som ansvarar för försäkringar och förmåner samt kontroll och uppföljning.

”COINS grundutbildning gav mig generell bild av hur COINS fungerar och genomfördes av en duktig och engagerad utbildare”, berättar Annette Lynge Blomberg på Alfa Laval.

Utbildningen inleds med en generell genomgång av den avtalade pensionens olika delar.  Vi diskuterar marknadens olika parter och deras samspel, ITP-planens olika avdelningar.  Dagen fortsätter sedan med att beskriva informationsflödet till och från COINS samt rapportering och kontroller i COINS.  Teori varvas med praktiska övningar.

Var: Westmanska Palatset, Wallingatan 2
När: 14 november fullbokad! (finns möjlighet att stå på väntelista) samt 5 december. Utbildningen kostar 5400 kr inklusive lunch och fika och genomförs under en heldagsutbildning. För mer information kontakta utbildning@fgirot.se
Anmälan till 14 november hittar du här och anmälan till 5 december hittar du här, lösenordet är COINS för att komma åt anmälan.

Företagsanpassad pensions- och försäkringsutbildning

Läs mer om FörsäkringsGirots företagsanpassade utbildning här!

Kontakta oss

Utbildning
* Den här är viktig!