Full kontroll för dig som arbetsgivare

FörsäkringsGirot har en solid ägarstruktur genom sina ägare SPP, SEB Pension och Försäkring, Länsförsäkringar och Skandia.

Vårt uppdrag är att säkerställa att våra kunder får full kontroll över alla sina pensionsåtaganden.

0

miljarder

Kr i premier per år

0

st

Personer rapporteras per månad

Ägare

FörsäkringsGirot har en solid ägarstruktur genom sina ägare försäkringsbolagen SPP, SEB Pension och Försäkring, Länsförsäkringar och Skandia.

3

%

Digitaliserade fakturor till 2018